Instituti Shqiptar i së Drejtës Ndërkombëtare Private


Instituti Shqiptar i së Drejtës Ndërkombëtare Private është nj
ë organizatë jofitimprurëse kërkimore, trainuese, informuese dhe publikuese e materialeve ligjore. Instituti eshte krijuar ne vitin 2005 dhe ushtron aktivitetin e tij në përputhje me legjislacionin Shqiptar. Qendra e Instituti ndodhet në Tiranë.
Nëpërmjet kryerjes dhe nxitjes së aktiviteteve që kanë të bëjnë me të Drejtën Ndërkombëtare dhe Europiane Private, Instituti synon përshpejtimin e procesit të integrimit të Shqipërisë në Organizmat Ndërkombëtar dhe në Bashkimin Europian.


AIPIL © 2005